Programmering

Deloitte opgiver planerne om at afbryde konsulentenheden

MIAMI - Regnskabsfirma Deloitte ToucheTohmatsu har besluttet at adskille sig fra sin it-konsulent, Deloitte Consulting, 14 måneder efter at det meddelte, at det ville gøre det for at undgå mulige interessekonflikter. Deloitte Touche bebrejdede et "stramt kreditmarked og den usikre økonomistatus" for sin beslutning.

Deloitte Touche ville således stå alene som den eneste blandt verdens fire største revisionsfirmaer, der bevarede sin IT-konsulentpraksis.

KPMG udskilt KPMG Consulting (nu BearingPoint) via et børsintroduktion i 2001. Inden sin død solgte Andersen Worldwide SC sin it-konsulent enhed i stykker til flere købere i 2002. Ernst & Young solgte sin it-konsulentvirksomhed til Cap Gemini i 2000 Og PricewaterhouseCoopers solgte PwC Consulting til IBM sidste år.

En stor motivation, som regnskabsfirmaer har måttet adskille sig fra deres rådgivningsenheder, er bekymringen for, at interessekonflikter kan opstå ved at sælge lukrative konsulenttjenester til kunder, som de også reviderer, og dermed kompromittere deres revisors uafhængighed.

Dette har været et problem i årevis, men det fik fornyet opmærksomhed, da Enron gik konkurs i slutningen af ​​2001, og spørgsmål om den rolle, som sin revisor, Andersen Worldwides Arthur Andersen, spillede i debatten gennem tvivlsomme regnskabspraksis. Arthur Andersen solgte også konsulenttjenester til Enron.

Som et resultat strammede den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) sine regler vedrørende de typer konsulenttjenester, som revisionsfirmaer kan sælge til kunder, de også reviderer, og Kongressen vedtog Sarbanes-Oxley Act, som behandlede spørgsmålet om revisors uafhængighed, i 2002.

I en erklæring fredag ​​sagde Deloitte Touche, at Deloitte Consulting vil "fortsætte med at levere et bredt sæt professionelle tjenester, primært fokuseret på ikke-revisionskunder", og at Deloitte Touche og Deloitte Consulting ville "fortsat fuldt ud overholde formen og substansen i Sarbanes -Oxley Act fra 2002 og SEC's uafhængighedsregler i USA og med alle lovgivningsmæssige og lovgivningsmæssige krav i andre lande. "

I februar 2002 meddelte Deloitte Touche, at de havde besluttet at adskille sig fra Deloitte Consulting, og flere måneder senere, i juni, leverede de flere detaljer og sagde, at Deloitte Consulting ville blive et uafhængigt, privatejet selskab, hvoraf et flertal ville være ejet af Deloitte Consultings partnere, mens Deloitte Touche bevarer en minoritetsandel. Det nye firma havde endda et navn: Braxton.